Nederlandsche Landschappen / Dutch Landscapes

Noordwijk aan Zee, Nederland

Noordwijk, the Netherlands

Zonsondergang over de Vecht - Sunset over the river Vecht

Gemeentehuis Goudestein in Maarssen - City Hall Goudestein in Maarssen

Kasteel Amerongen Kasteel Amerongen is een kasteel in de uiterwaarden van de Nederrijn in de buurt van Amerongen. De geschiedenis van Kasteel Amerongen begint officieel in 1286 Het kasteel in zijn huidige vorm dateert ui 1680. - Castle Amerongen is a castle in the Lower Rhine near Amerongen. The history of Castle Amerongen officially commences in 1286 The castle in its present form dates back to 1680.

Molen ’t Wissel, Amerongen 't Wissel is een korenmolen in Elst in de provincie Utrecht. De molen werd in 1855 gebouwd. De molen heeft zijn naam te danken aan het wissel dat hier lag in de enkelsporige tramlijn van Zeist naar Arnhem, die vlak langs de molen liep - 't Wissel is a corn mill in Elst in the province of Utrecht. The mill was built in 1855. The mill has its name due to the interchange that was located here in the tram line of Zeist to Arnhem, which ran right past the mill

Voormalig Steenfabriek Timmermans te Elst. Steenfabrieken horen in de uiterwaarden: daar is de klei te vinden en kunnen de boten aanmeren. Het grootste nadeel: het gebied loopt elk jaar onder water. Steenfabriek Timmermans vernieuwde haar fabriek op steeds hoger liggende terpen, zo kon het hele jaar door gewerkt worden. Het mocht echter niet baten en de fabriek werd overgenomen door Rijkswaterstaat. Deze heeft het terrein weer verlaagd voor haar programma ‘Ruimte voor water’. Slecht de in gekorte schoorsteen is nog zichtbaar - Stone mills belong in the floodplains: there is the clay to be found and the boats can be moored. The biggest disadvantage: the area is under water every year. Steenfabriek Timmermans renewed its factory on higher terrain again and again, so it was possible to work throughout the year. However, it could not benefit and the factory was taken over by Rijkswaterstaat. This has reduced the terrain for its 'Space for Water' program. Only the shortened chimney is still visible

Huis de Tangh Huis De Tangh is een landhuis op het gelijknamige landgoed dat gelegen is op de Utrechtse Heuvelrug in de gemeente Rhenen. Het huis is gebouwd in 1927 en nog steeds in particulier bezit, het landgoed is opengesteld voor publiek. - Huis De Tangh is a country house on the same-name estate, located on the Utrechtse Heuvelrug in the municipality of Rhenen. The house was built in 1927 and still privately owned, the estate is open to the public.

Cunerakerk, Rhenen De Cunerakerk is de voornaamste kerk van Rhenen. Het is een relatief grote kerk, ontstaan dankzij het feit dat Rhenen in de Middeleeuwen een belangrijk bedevaartsoord was. De pelgrims kwamen op de relieken van de Heilige Cunera af, die hier vanaf de achtste eeuw werden vereerd. De trots van de kerk is de 81,8 meter hoge toren. De kerk is gebouwd rond 1450. - The Cunerakerk is the main church of Rhenen. It is a relatively large church, due to the fact that Rhenen was a major pilgrimage in the Middle Ages. The pilgrims came down on the relics of the Holy Cunera, which were honored here from the eighth century. The pride of the church is the 81.8 meter high tower. The church was built around 1450.

Molen De Vriendschap, Veenendaal De “Oude” Molen, die in 1563 werd gebouwd stond op Utrechts grondgebied. Ondanks dat er in de omgeving van 1000m geen andere molen mocht werden gebouwd, trok Gelderland zich daar niks van aan en bouwde de “Nieuwe” Molen op de grens van Utrecht en Gelderland. In 1872 werd de huidige Molen De Vriendschap gebouwd ter vervanging van de Oude Molen en kwam iets verder van zijn toenmalige plaats te staan. - The "Old" Mill, built in 1563, was located on the territory of Utrecht. Despite the fact that no other mill was supposed to be built within 1000m, Gelderland did not mind and built the "Nieuwe" Mill on the border of Utrecht and Gelderland. In 1872, the current Mill De Vriendschap was built to replace the Oude Molen and located a little further from its former place.

De Nieuwe Molen, Veenendaal Sinds 1623 maalt de molen koren.. De molen was eerst een standerdmolen (houten windmolen) maar door de slechte windvang werd hij in 1911 vervangen door de ronde stenen stellingmolen (hoge windmolen). De molenwinkel is op zaterdagen geopend tussen 10.00-13.00u. - Since 1623 the mill has been milling corn. The mill was first a standardmill (wooden windmill) but by the bad windshield he was replaced by the round stone mill (high windmill) in 1911. The mill shop is open between 10:00 and 13:00 on Saturdays.

Molen Maallust, Amerongen Het is een beltmolen (windmolen die staat op een natuurlijke of kunstmatig opgeworpen heuvel) die in 1830 werd gebouwd als vervanger van een standerdmolen op dezelfde plaats. Tot 1853 behoorde de molen tot de bezittingen van Kasteel Amerongen; daarna kwam hij in particuliere handen. Het maalbedrijf werd gemoderniseerd met als gevolg dat er geen windenergie meer nodig was en in 1938 de molen werd onttakeld. In 2005 werd het terrein waar de molen toen op stond verkocht aan een projectontwikkelaar maar eis was dat de molen in oude glorie hersteld zou worden. In 2007 werd begonnen met de restauratie en verplaatsing en in 2010 werd de molen officieel geopend op zijn huidige plek. De molen is op zaterdagen te bezoeken tussen 10.00-16.00u. - It is a belt mill (windmill located on a natural or artificially raised hill) built in 1830 as a substitute of a standard mill at the same place. Until 1853 the mill belonged to the possessions of Castle Amerongen; then it came in private hands. The mill was modernized with the result that no wind energy was needed and in 1938 the mill was disconnected. In 2005, the site at which the mill stood was sold was sold to a project developer but it was claimed that the mill would be restored in old glory. In 2007, restoration and relocation began, and in 2010 the mill was officially opened at its current location. The mill is open on Saturdays between 10:00 and 16:00.

Kasteel Groeneveld, Baarn, eigenlijk is het meer een buitenplaats met een landhuis in roccocostijl. - Kasteel Groeneveld, Baarn, actually it's more a courtyard with a roccoco-style country house.

Kasteel Groeneveld, Baarn

Het Gooimeer favoriete plek van zwanen en aalscholvers - Gooimeer favorit spot of swans and great cormorant

Gooimeer, Huizen, The Netherlands

Gooimeer, Huizen, The Netherlands

Naarden is een van de best bewaarde vestingsteden in Europa en vooral beroemd om zijn unieke stervorm. De vesting heeft zes bastions, een dubbele omwalling en dubbele grachtengordel. Er is goed te wandelen over de verdedigingswerken. De vesting is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en biedt ook onderdak aan het Nederlands Vestingmuseum in het bastion Turfpoort. ---------- Naarden is one of the best preserved fortified cities in Europe and especially famous for its unique star form. The fortress has six bastions, a double wall and double canal belt. It is good to walk over the defense walls. The fortress is part of the New Holland Waterline and also offers accommodation at the Dutch Fortification Museum in the Turfpoort bastion.

Één van de poorten van Naarden-Vesting. van de best bewaarde bevestigingsteden in Europa. --- One of the gates at Naarden-Vesting. One of the best preserved fortified cities in Europe.

De Hooge Dreuvik (1654) -> Syllisburg (1678) -> Huis de Trompenburgh (1704) Buitenplaats Trompenburgh gelegen in ’s Graveland, gebouwd in opdracht van Cornelis Tromp, zoon van de legendarische admiraal Maarten Harpertsz Tromp. - De Hooge Dreuvik (1654) -> Syllisburg (1678) -> Huis De Trompenburgh (1704) Estate Trompenburgh is located in 's Graveland, built in order of Cornelis Tromp, son of legendary admiral Maarten Harpertsz Tromp.

Buitenplaats Trompenburg, 's Gravenland

Buitenplaats Trompenburgh, 's Gravenland

De Trouwe Waghter of zoals hij tegenwoording heet De Trouwe Wachter een prachtige wipwatermolen op de Dwarsdijk bij Tienhoven. Beroemd om zijn loyaliteit aan de onderduikers in deze omgeving tijdens WOII. Vroeger werd hij ook wel de Dwarsdijksemolen genoemd. - The Trouwe Waghter or as he is called these days The Trouwe Wachter een beautiful wind mill located on the Dwarsdijk close to Tienhoven. Famous for his loyalty to subducers in this area during WOII. In the past it also has been called Dwarsdijkse Mill.

De heide van de Hoorneboegse Heide nabij Hilversum nog prachtig in bloei. Op dit 190ha natuurgebied bevinden zich 15-20 grafheuvels en daardoor van archeologische waarden. Ook wordt het gebied begraasd door runderen. - The heath of the Hoorneboegse Heide near Hilversum is still beautiful in bloom. In this 190ha nature reserve there are 15-20 grave hills and therefore of archaeological values. The area is also buried by cattle.

Vliegveld Hilversum - Airport Hilversum

De reuzenzwam (Meripilus Giganteus) groeit aan de voet van oude beuken, soms op de wortels en daarom lijkt het of hij op de grond groeit. Maar in feite groeit hij over de stam van de afgestorven boom. De zwam bestaat uit naast en boven elkaar staande waaiers en kan een doorsnee hebben tussen de 20-80 cm. Dit pracht exemplaar had een doorsnee van 40 cm. - The giant mushroom (Meripilus Giganteus) grows at the foot of old beeches, sometimes on the roots and therefore it seems as if it grows on the ground. But in fact, he grows over the stem of the dead tree. The fungus consists of adjacent fans and above each other and can have a diameter between 20 and 80 cm. This splendid specie had a diameter of 40 cm.

De Kockengense Molen is een wipmolen iets ten zuiden van,de Nederlandse provincie Utrecht. De molen is in 1675 gebouwd en heeft tot 1960 de polder Kockengen op windkracht bemalen. De molen werd in 1983 gerestaureerd en in 2005 wederom gerestaureerd. Het wiekenkruis bestaat nog uit zogenaamde Potroeden. Deze hebben een lengte van bijna 24 meter en zijn voorzien van het oudhollands hekwerk met zeilen. - The Kockengense Mill is a wiper mill just south of the village of Kockengen, in the Dutch province of Utrecht. The mill was built in 1675 and until the 1960s the polder Kockengen powered by wind. The mill was restored in 1983 and was restored in 2005. The wicker cross still consists of so-called Potroeden. These have a length of almost 24 meters and are equipped with the old Holland frame with sails.

Amelisweerd is een landgoed bij Bunnik - Amelisweerd is an estate near Bunnik

Schaap bij Landgoed Heidestein, Zeist - Sheep at Estate Heidestein, Zeist

Beneden Regge near Dalfsen

Kasteel/Castle Nijenrode, Breukelen

Loenderveense Molen, Loenen

Tienhovense Plassen, The Netherlands

De Molens van Kinderdijk - The Mills at Kinderdrijk

Nationaal Park Veluwezoom, Rheden, Nederland / The Netherlands

Pier van Scheveningen, Nederland / The Netherlands

Pier van Scheveningen, Nederland / The Netherlands

Vreeland, Nederland / The Netherlands

Krentenbomen op de Bussumse Heide.

Tienhovense Plassen, Stichtse Vecht

Jachtslot Hubertus op Nationaal Park de Hoge Veluwe _ Hunting Castle Hubertus at National Park De Hoge Veluwe

Winter bij de Groene Jonker - Winter at the Groene Jonker

Kootwijkerzand, Nederland/The Netherlands

Radio Kootwijk, Nederland/The Netherlands

Een kleine verzameling van landschapsfoto's genomen in Nederland
Klik op de foto's voor meer informatie.
-
A small collection of landscapephotos taken in the Netherlands
Click on the photos for more information.