De Groene Jonker, Zevenhoven

De H. Martinuskerk, Noorden gezien van Natuurgebied De Groene Jonker, Zevenhoven. - The H. Martinus Church seen from Nature Reserve De Groene Jonker in Zevenhoven, The Netherlands

Natuurgebied De Groene Jonker, Zevenhoven, nature reserve for waterbirds

Wuivende Rietkragen - Waving Reed Collar

Lisdodde - Cattails

De Groene Jonker, Zevenhoven

Watching the birds

Natuurgebied de Groene Jonker in Zevenhoven, een prachtig watergebied waar veel watervogels verblijven. Ook vind je hier in het voorjaar en zomer de Lepelaar (Platalea leucorodia) . Een korte wandeling van 3.3km is hier te vinden.  Het gebied is onder beheer van Natuurmonumenten. De kerk op de eerste foto is de H.Martinuskerk in Noorden.

-

The Groene Jonker nature reserve in Zevenhoven, a beautiful water area where many water birds reside. You can also find the Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia)here in spring and summer. A short walk of 3.3km can be found here. The area is under the management of Natuurmonumenten. The church on the first photo is the St. Martin Church in the North.