Luipaard/Leopard in Sabi Sabi Privat Game Reserve 2009

Mijn naam is Hedy Talens, 56 jaar, geboren en getogen in Nederland.
Ik ben een amateur fotograaf die graag de schoonheid van de natuur vastlegt.
Na 28 jaar in de financiële sector te hebben gewerkt, werd het tijd voor rust en ontspanning.

Schoonheid vind je in het gewone leven en of het nu mooi of slecht weer is, er is altijd wel iets bijzonders te fotograferen.

Het vele reizen en ontdekken dat ik heb gedaan en nog steeds doe, heeft mij ertoe gedreven om mijn bevindingen te delen.
Dit door het schrijven van reisverslagen en reistips maar nu ook door de schoonheid van de fotografie. Het is een rustpunt en belangrijk deel van mijn leven geworden.

Sinds 1995 heb ik het genoegen om in Amerika en Canada rond te reizen. Ik heb inmiddels 25 Amerikaanse staten en 7 Canadese provincies bezocht.
Ook heb ik nog drie bezoeken aan Zuid-Afrika afgelegd.
Tijdens deze reizen is mijn passie voor fotografie ontstaan, eerst nog gewoon alles op de groene/automatische knop maar sinds 2014, na een belichting cursus, fotografeer ik alles via handmatige instellingen. En ja, er gaat nog wel eens iets mis en lukt het niet zoals ik wil.
Maar wat ze zeggen: Oefening baart kunst.

Eerst deed ik niet veel met de foto’s die ik had genomen. Ze waren wel oké, maar als je dan een mooi reisverslag schrijft, moet daar toch wel een eigen foto bij.
Daarnaast moet je uiteraard in je Blog zeker recente foto’s hebben. Deze twee uit de hand gelopen hobby’s, reizen en bloggen, hebben me er toegebracht me nog meer toe te leggen op de fotografie

Vandaar dat ik deze website heb gelanceerd, gewoon als hobby want ik ben tenslotte maar een amateur fotograaf met voorliefde voor natuur-, dieren- en landschapsfotografie.

Uit liefde voor mijn vrienden en familie heb ik wel eens portretten , ja zelfs een bruiloft, gefotografeerd maar dat is niet echt mijn ding.

Mijn favoriete bezigheden: mijn man, familie en vrienden, een goed glas wijn in combinatie met lekker eten, reizen en nieuwe dingen ontdekken.

Mijn dromen: nog veel meer van de wereld zien en dit met anderen delen en misschien ook semi-professionele fotografie.

Bedankt voor het bezoeken van mijn website.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

My name is Hedy Talens, 56, born and raised in the Netherlands.
I am an amateur photographer who likes to capture the beauty of nature.
After 28 years working in the financial sector, it was time to slowdown and relaxation.

You can find beauty in daily life, whether it's good or bad weather, there is always something special to photograph.

The many trips and discoveries that I have done and still do, has prompted me to share my findings.
This by writing travelogues and travel tips but also by the beauty of photography.
It has become a haven and an important part of my life.

Since 1995, I have the pleasure to travel in America and Canada. I have now visited 25 US states and seven Canadian provinces.
I also made three visits to South Africa.
During my travels, my passion for photography emerged, first I only used  the green/automatic button but since 2014, after a lighting course, I photograph everything through manual settings. And yes, it sometimes goes wrong and doesn’t come out the way I want.
But as they say: practice makes perfect.

At first I did not do much with the pictures I took. They were okay but if you write a beautiful travelogue,  it should be supplemented with your own photos.
In addition, my Blog should contain recent photos. Thus these 2 out-of-control hobbies, travelling and blogging, have caused me to even focus more on photography.

That is why I have launched this website purely as a hobby,  because I am after all only an amateur photographer with love for nature, animal and landscape photography..

Out of love for my friends and family I have photographed the kids and even a wedding but it’s not my kind of cookie.

My favourite things: my husband, family and friends, a good glass of wine in combination with good food, travel and discover new things.

My dreams: to see a lot more of the world and share this with others and perhaps semi-professional photography.

Thanks for visiting my website.