De reuzenzwam (Meripilus Giganteus) groeit aan de voet van oude beuken, soms op de wortels en daarom lijkt het of hij op de grond groeit. Maar in feite groeit hij over de stam van de afgestorven boom.
De zwam bestaat uit naast en boven elkaar staande waaiers en kan een doorsnee hebben tussen de 20-80 cm. Dit pracht exemplaar had een doorsnee van 40 cm.
-
The giant mushroom (Meripilus Giganteus) grows at the foot of old beeches, sometimes on the roots and therefore it seems as if it grows on the ground. But in fact, he grows over the stem of the dead tree.
The fungus consists of adjacent fans and above each other and can have a diameter between 20 and 80 cm. This splendid specie had a diameter of 40 cm.