De heide van de Hoorneboegse Heide nabij Hilversum nog prachtig in bloei. Op dit 190ha natuurgebied bevinden zich 15-20 grafheuvels en daardoor van archeologische waarden. Ook wordt het gebied begraasd door runderen.
-
The heath of the Hoorneboegse Heide near Hilversum is still beautiful in bloom. In this 190ha nature reserve there are 15-20 grave hills and therefore of archaeological values. The area is also buried by cattle.