Voormalig Steenfabriek Timmermans te Elst.
Steenfabrieken horen in de uiterwaarden: daar is de klei te vinden en kunnen de boten aanmeren. Het grootste nadeel: het gebied loopt elk jaar onder water. Steenfabriek Timmermans vernieuwde haar fabriek op steeds hoger liggende terpen, zo kon het hele jaar door gewerkt worden. Het mocht echter niet baten en de fabriek werd overgenomen door Rijkswaterstaat. Deze heeft het terrein weer verlaagd voor haar programma ‘Ruimte voor water’. Slecht de in gekorte schoorsteen is nog zichtbaar
-
Stone mills belong in the floodplains: there is the clay to be found and the boats can be moored. The biggest disadvantage: the area is under water every year. Steenfabriek Timmermans renewed its factory on higher terrain again and again, so it was possible to work throughout the year. However, it could not benefit and the factory was taken over by Rijkswaterstaat. This has reduced the terrain for its 'Space for Water' program. Only the shortened chimney is still visible