Molen Maallust, Amerongen
Het is een beltmolen (windmolen die staat op een natuurlijke of kunstmatig opgeworpen heuvel) die in 1830 werd gebouwd als vervanger van een standerdmolen op dezelfde plaats. Tot 1853 behoorde de molen tot de bezittingen van Kasteel Amerongen; daarna kwam hij in particuliere handen. Het maalbedrijf werd gemoderniseerd met als gevolg dat er geen windenergie meer nodig was en in 1938 de molen werd onttakeld.
In 2005 werd het terrein waar de molen toen op stond verkocht aan een projectontwikkelaar maar eis was dat de molen in oude glorie hersteld zou worden. In 2007 werd begonnen met de restauratie en verplaatsing en in 2010 werd de molen officieel geopend op zijn huidige plek. De molen is op zaterdagen te bezoeken tussen 10.00-16.00u.
-
It is a belt mill (windmill located on a natural or artificially raised hill) built in 1830 as a substitute of a standard mill at the same place. Until 1853 the mill belonged to the possessions of Castle Amerongen; then it came in private hands. The mill was modernized with the result that no wind energy was needed and in 1938 the mill was disconnected.
In 2005, the site at which the mill stood was sold was sold to a project developer but it was claimed that the mill would be restored in old glory. In 2007, restoration and relocation began, and in 2010 the mill was officially opened at its current location. The mill is open on Saturdays between 10:00 and 16:00.