Altocumulus lenticularis of lenswolk is een amandelvormig of lensvormig wolk. Het ziet eruit als een reusachtig luchtschip of een sigaar met gladgepolijste randen. Die opvallende vormen danken hun ontstaan aan wind of golfvormige beweging van lucht onder invloed van heuvels of bergen.
Lensvormen doen zich in de bergen vaak voor bij föhnwinden en bij mooi-weersituaties. Ze zijn echter geen voorbode van mooi weer, vaak wordt het daarna minder fraai en kan er zelfs regen vallen.
-
Altocumulus lenticularis or lens cloud is an almond-shaped or lens-shaped cloud. It looks like a huge airship or a cigar with polished edges. Those striking forms owe their existence to wind or wave-like movement of air under the influence of hills or mountains.
Lens forms arise in the mountains common in hair dryer winds and in fine-weather situations. However, they are not a harbinger of good weather, often it is then less attractive and even rain can fall.