Deze kleine Kuifmees (Lophophanes cristatus, vroeger Parus cristatus) was wel heel nieuwsgierig en zat rustig op de lamel van het rolluik naar binnen te kijken.

This European Crested Tit (Lophophanes cristatus, formerly Parus cristatus) was very curious and sat quietly on the slate of the shutter.