The Pale Mountains Aka The Dolomites/Dolomiti

The Pale Mountain see my Blog for more, but also, The Marmolada, Queen of the Dolomites, Schlern-Rosengarten Mountains, La Terrezza dell Dolomiti see my Blog, Seceda, Seiseralm/Alpi di Siusi, Passo Gardena, Villnöss, Puez Odles/Geisler and Sellajoch.

Enjoy this short recap.

More videos can be found on my youtube channel.
Feel free to subscribe to my channel if you do not want to miss anything I have posted.

Lots of information and travel ideas can be found on my Blog or website.
-

De Pale Mountain zie mijn blog voor meer, maar ook, De Marmolada, Koningin van de Dolomieten, Schlern-Rosengarten, La Terrezza dell Dolomiti zie mijn blog, Seceda, Seiseralm / Alpi di Siusi, Passo Gardena, Villnöss, Puez Odles / Geisler en Sellajoch.

Geniet van deze korte samenvatting.

Meer video's zijn te vinden op mijn youtube-kanaal.
Je kunt je op mijn kanaal abonneren als je niets wilt missen dat ik heb gepost.

Veel informatie en reisideeën zijn te vinden op mijn blog of website.

La Dolce Vita - Val Gardena - Dolomites

De naam La Dolce Vita kennen waarschijnlijk veel mensen van de Italiaanse film uit 1960 van Frederico Fellini. In Nederland en België uitgegeven als Het Zoete Leven zoals de letterlijke vertaling inderdaad is. Maar eigenlijk is Het Goede Leven een betere vertaling voor dit prachtige stuk Zuid-Tirol

Dat Zuid-Tirol een zo’n beetje de liefde van mijn leven is, zal voor mijn volgers wel duidelijk zijn. En dan vooral de Dolomieten met zijn ruige bergketens, groene bergweides en het sublieme eten in de oer knusse berghutten.

Meer over mijn laatste reis vind je hier.
-
The name "La Dolce Vita" probably known with many people from the Italian film (1960) by Frederico Fellini. In The Netherlands and Belgium shown under the name "The Sweet Life" as the literal translation indeed is. But actually, "The Good Life" is a better translation for this beautiful part of South-Tyrol.

That South-Tyrol more of less is the love of my life, might be clear to my followers. And especially the Dolomites with its rugged mountain ranges, green mountain pastures and the sublime food in the very cozy mountain huts.

More about my last trip can be found here
Also lots of information and travel ideas can be found on my Blog  or website

More videos can be found on my channel.
Feel free to subscribe to my channel if you do not want to miss anything I have posted.

Externsteine & Hermannsdenkmal - 2 Historic Markers

2 Historische Gedenktekens en beiden interessant om te bezoeken. U kunt zelfs lopen van de ene naar de andere, maar de wandeling heeft een lengte van 10km en heeft wat conditie nodig.

Externsteine
De Externsteine zijn een formatie van rotsen in het plaatsje Horn-Bad Meinberg.
De formatie bestaat uit enkele lange stenen (40m hoog), die abrupt uit het heuvelachtige landschap oprijzen.
De stenen zijn van zandsteen en zijn ontstaan in het Krijt tijdperk, ongeveer 120 miljoen jaar geleden.
De Externsteine gelden als een bezienswaardigheid in Nordrhein-Westfalen. Buiten het feit dat het een cultureel- en natuurmonument is, zijn er ook aanwijzingen naar religieus en/of cultureel geschiedkundige waarde.
Op de oostelijke buitenwand van rots is een reliëf te zien met twee voorstellingen die door een horizontale rand van elkaar worden gescheiden.
Meer over de Externsteine vind je via hier.

Hermanns Denkmal
Het Herrmanns Denkmal is een monument bij het plaatsje Detmold, in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. Het werd gebouwd in 1838-1875 naar een ontwerp van Ernst von Bandel en op 16 augustus 1875 ingewijd.
Dit kolossale beeld (totaalhoogte van ruim 53 meter) verwijst naar de Slag in het Teutoburgerwoud en het verhaal van Hermann (Arminius), die gezien kan worden als een der eerste grondleggers van een verenigd Germaans rijk.
Meer informatie vind je via deze website.
-
2 Historic Markers and both interesting to visit. You can even walk from one to another but the hike has a length of 10km and needs some effort.


Externsteine
The Externsteine are a formation of rocks in the town of Horn-Bad Meinberg.
The formation consists of several long stones (40 m high), which rise abruptly from the hilly landscape.
The stones are sandstone and originated in the Cretaceous era, about 120 million years ago.
The Externsteine are a point of interest in North Rhine-Westphalia. Beyond the fact that it is a cultural and natural monument, there are also directions for religious and/or cultural historical value.
On the Eastern outer wall of rock is a relief to see with two performances that are separated by a horizontal edge.
You can find more about the Externsteine via deze website.

Hermanns Denkmal / Hermann's Monument
The Herrmann Denkmal is a monument near the town of Detmold, in the German State of North Rhine-Westphalia. It was built in 1838-1875 after a design by Ernst von Bandel and inaugurated on August 16, 1875.
This colossal statue (total height of more than 53 meters) refers to the battle of the Teutoburg Forest and the story of Hermann (Arminius), which can be seen as one of the first founders of a unified Germanic Empire.
More information can be found via deze website.

More videos can be found on my channel.
Feel free to subscribe to my channel if you do not want to miss anything I have posted.

Lots of information and travel ideas can be found on my Blog or website

Grotto Creek Trail - Hoodoos, Cave & Frozen Falls, Canmore, Alberta

Grotto Creek Trail een 5 km(heen en terug) wandeling  in de Grotto Canyon in de buurt van Canmore, een smalle ommuurde waterbedding slingert zijn weg door de canyon.
De wandeling begint bij de Grotto Lake parkeerplaats en een kleine 1km wandeling brengt je naar de ingang van de canyon. Afhankelijk hoever je loopt vind je hier Hoodoos en een grot.
-
Grotto Creek Trail a 5 km in and out hike into the Grotto Canyon near Canmore, a  narrow-walled creek bed snakes its way into the canyon.`

Trail access starts at the Grotto Lake parking area and a short 1km hike brings you to the creek bed.
Depending how far you hike you find hoodoos and a cave

More videos can be found on my channel.
Feel free to subscribe to my channel if you do not want to miss anything I have posted.

Lots of information and travel ideas can be found on my Blog or website.