Het Gooimeer is een 2670 ha groot randmeer, het is ontstaan door de drooglegging van zuidelijk Flevoland. Geliefd bij trekvogels in de lente en herfst. Vooral voor aalscholvers is het een favoriete plek.
----
The Gooimeer is a 2670-hectare ridge lake, originated by the dripping of southern Flevoland. Beloved in migratory birds in spring and autumn. Especially for great cormorants it is a favorite place.

28 Aug 2017