Bronzenbeeld genaamd: De Geliefden, in de tuin der Geliefde, Trautmannsdorf, Merano
-
Bronse statue named:The Lovers, in the Garden of Lovers, Trautmannsdorf, Meran

Sept 2016