De Groene Jonker, Zevenhoven

Natuurgebied de Groene Jonker in Zevenhoven, een prachtig watergebied waar veel watervogels verblijven. Ook vind je hier in het voorjaar en zomer de Lepelaar (Platalea leucorodia) . Een korte wandeling van 3.3km is hier te vinden.  Het gebied is onder beheer van Natuurmonumenten. De kerk op de eerste foto is de H.Martinuskerk in Noorden.

-

The Groene Jonker nature reserve in Zevenhoven, a beautiful water area where many water birds reside. You can also find the Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia)here in spring and summer. A short walk of 3.3km can be found here. The area is under the management of Natuurmonumenten. The church on the first photo is the St. Martin Church in the North.