Extreme Wintercondities Nederland

De Nederlandse winter was er een die niet tot de normale omstandigheden behoorde. Door een extreme kou kon er dit jaar geschaatst worden en daarbij gevoegd een zeer sterke wind, werd het fenomeen kruiend ijs gecreëert.
En veel Nederlanders worden een klein beetje gek als er ijs is want we zijn een schaatsgek volkje, wat ook terug te zien is in onze sterke schaatssporters.

Dit alles bij elkaar heeft voor een aantal prachtige plaatsjes resulteerd.
-
The Dutch winter was one that did not belong to the normal circumstances. Due to an extreme cold this year it was possible to skate and added a very strong wind, the phenomenon of floating ice was created.
And many Dutch get a little crazy by the sound of the prediction of ice because we are a skating crazy people, which is also reflected in our strong skaters.

All this together has resulted in a number of beautiful places.