Pittoresk Hindeloopen.

Hindeloopen of op z’n standaard Fries Hylpen, maar de Hindeloopers zelf zeggen Hielpen, is een kleine stad in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân en gelegen aan het IJsselmeer. De inwoners/schippersnvan Hindeloopen waren gedreven handelaren in voornamelijkndw Oostzeelanden en staan bekend om hun schilderwerk en kledingdracht.

-

Hindeloopen or on its standard Frisian Hylpen, but the Hindeloopers themselves say Hielpen, is a small town in the Frisian municipality of Súdwest-Fryslân and located on the IJsselmeer. The inhabitants / skippers of Hindeloopen were passionate traders in mainly the Baltic Sea countries and are known for their painting and clothing.