Sluis Hindeloopen is een schutsluis in Hindeloopen.

De sluis vormt de verbinding voor de pleziervaart tussen het centrum en de haven en IJsselmeer (Jan Broerskanaal).
Bij de sluis staat de sluiswachterswoning het Sylhús met een houten 19e-eeuwse klokkentorentje.
-
Sluis Hindeloopen is a lock in Hindeloopen.

The lock forms the link for pleasure cruising between the center and the port and IJsselmeer (Jan Broerskanaal).
At the lock, the sluiswachterswoning the Sylhús with a wooden 19th-century clock tower.