Als de hoteleigenaar een leuke hobby heeft. BMW 501 1958
-
If the hotelowner has a nice hobby.